LoopbaanABC

De actuele arbeidsmarkt

De trends en ontwikkelingen

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Het lijkt ook wel of de bewegingen elkaar steeds sneller opvolgen. Is het allemaal nog wel bij te houden?
Wat zijn de trends en ontwikkelingen? En wat moet je dan bijhouden om op de hoogte te blijven.

Loopbaan ABC is voornamelijk ingericht op onderwerpen die niet zo vluchtig zijn als de arbeidsmarkt. Maar het is natuurlijk wel fijn om hier ook terecht te kunnen voor actuele onderwerpen. Daarom vind je hier regelmatig nieuwe artikelen die inspelen op actuele ontwikkelingen.


Arbeid bestaat uit mensen, kapitaal uit dingen. En het enige nut van de dingen bestaat uit het gebruik dat de mensen ervan maken. (R.H.Tawney)

Wat is dan de betekenis van “arbeidsmarkt”? Je zou het uit kunnen leggen als een abstracte term waarmee de interactie wordt bedoeld tussen de vraag naar werk en het aanbod naar werk.
Als er dus heel veel vacatures zijn die niet ingevuld kunnen worden, spreek je van krapte op de arbeidsmarkt. En ook andersom: Veel mensen die administratief werk willen doen, maar bijna geen banen beschikbaar.

de arbeidsmarkt is onderhevig aan trends.

De arbeidsmarkt is gevoelig voor trends en voor de berichten in de media. De negatieve publiciteit over de werkdruk voor leraren bijvoorbeeld, zal er voor zorgen dat er minder mensen overwegen om de opleiding te gaan doen. Over een aantal jaren ontstaat er dan een tekort aan leraren en wordt het beroep weer positief gepromoot door de samenleving.

Trends die het nu goed doen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld:
– duurzame inzetbaarheid
– een leven lang leren
– participatie (iedereen aan het werk)
– robotisering