UWV

Het UWV helpt een handje

Het UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ en Ziektewet. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je een uitkering krijgt, het UWV jouw “werkgever” wordt. Zij betalen jou je uitkering uit. En aan hen moet jij vervolgens verantwoording afleggen. Dit houdt in dat je je ziek meldt bij het UWV, dat je je vakantie aanvraagt bij het UWV en dat je kunt laten zien wat je doet om zelf aan werk te komen. Je kunt daarvoor een online omgeving gebruiken nl. “mijn UWV”  de U van UWV

UWV en werkgevers

Ook werkgevers moeten verantwoording aan het UWV afleggen. Zij mogen jou bijvoorbeeld bij een re-organisatie niet zomaar ontslaan. Daar moeten ze eerst een ontslagvergunning voor aanvragen bij het UWV en het UWV bekijkt grondig of er wel genoeg redenen zijn om jou te ontslaan. Als jij het niet eens bent met jouw ontslag, kan je dat bij het UWV aangeven. Als het bedrijf geen ontslagvergunning krijgt betekent dat overigens niet dat je toch niet zonder werk kan komen te zitten. In overleg of via de rechter is het alsnog mogelijk om je te ontslaan. Achter de schermen blijven werkgevers vaak verantwoordelijk voor jouw uitkering. Maar dat wordt allemaal achter de schermen geregeld door het UWV.

De mogelijkheden

Een hoofdtaak van het UWV is om jou vanuit je uitkering weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen. In het verleden moest je daarvoor naar het arbeidsbureau, maar sinds 1 januari 2009 is het UWV gefuseerd met het CWI (centrum voor werk en inkomen) en heb je dus nog maar met 1 instantie te maken in plaats van meerdere. Het CWI zorgt voor een werkcoach, re-integratiebegeleider of arbeidsdeskundige. Dat is jouw contactpersoon tijdens je werkloosheids- of ziekte periode. Deze beoordeelt bijvoorbeeld of je zelf genoeg doet om aan ander werk te komen.

Er zijn binnen de UWV een heleboel regelingen en procedures beschikbaar waar je, in overleg met de coach, gebruik van kunt maken. Allemaal met het doel jou weer aan passend werk te helpen. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om opleidingen te doen, “stage” te lopen bij een bedrijf met behoud van uitkering of een eigen bedrijf te starten. Op werk.nl vind je een heleboel informatie en vacatures. Zelf vind ik bijvoorbeeld de beroepenvinder van het UWV een heel mooi instrument.

Het UWV heeft in de wandelgangen best een negatief imago. Ja, het klopt dat het een log orgaan is, met veel regeltjes en veel eilandjes waarbij ze niet altijd van elkaar op de hoogte zijn wat er waar gebeurd. Maar eigenlijk is het geweldig dat er zoiets bestaat in Nederland. Geloof me… anders zou het nog veel ingewikkelder worden. En er zijn een hoop dingen wel goed geregeld.
Kijk bijvoorbeeld naar een bijstandsuitkering. Daarin kom je terecht als het na de duur van je uitkering niet lukt om aan het werk te zijn. Dit is geregeld via de gemeente en iedere gemeente heeft weer eigen procedures en regels.

 

Heb jij een loopbaanvraag?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sociaal