Re-integratie – 1e, 2e of 3e spoor?

re-integratie, 1e 2e spoor

Re-integratie betekent: “Het weer terugkeren op de arbeidsmarkt na ziekte of werkloosheid.”

Laten we starten met werkloosheid. Als je je baan verliest heb je in de meeste gevallen tijdelijk recht op een WW uitkering van het UWV. Ben je langer werkloos, dan kom je wellicht in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Je valt dan niet meer onder de verantwoordelijkheid van het UWV, maar onder de gemeente die je de uitkering verstrekt.

Het UWV helpt met re-integratie door rechten en plichten op te stellen, waaraan je moet voldoen. Bekend is bijvoorbeeld de plicht om iedere maand een sollicitatie activiteit te doen en dat te noteren in je digitale werkmap. Maar het UWV probeert ook te helpen. Zo hebben ze een site waar veel tips en trucs op staan en sturen ze regelmatig geschikte vacatures door. Ook krijg je een aanspreekpunt waar je met vragen terecht kunt. Deze kan ook workshops, trainingen of assessments voor je inzetten. Wat in deze uitkeringsvorm niet mogelijk is, is persoonlijke begeleiding door een re-integratie deskundige.

De gemeente helpt ook met re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het beste is om daarvoor contact met je eigen gemeente op te nemen, omdat de re-integratie vanuit de bijstand per gemeente anders is geregeld. Amsterdam werkt bijvoorbeeld veel samen met Pantar.

Hoe gaat re-integratie vanuit ziekte?

Wat veel mensen niet weten is dat er in het arbeidsrecht anders naar “ziekte” wordt gekeken dan in de wandelgangen. Als je bent ziek gemeld bij je werkgever, moet je daarom naar de bedrijfsarts. Deze gaat kijken wat jij aan “benutbare mogelijkheden” en “belastbaarheid” hebt om te kunnen werken. Als je bijvoorbeeld griep hebt, dan is het misschien beter om niet te werken. Buiten dat je niet productief zal zijn, besmet je ook nog andere werknemers. Maar als je een gebroken been hebt kun je misschien best nog vanuit huis achter de computer zitten. “Ziek” melden is in dat geval dus niet nodig.

Als je je ziek meldt, dan gaat vanaf de eerste dag van je ziekmelding een proces lopen vanuit de wet Poortwachter.

Heb je wat langer geen benutbare mogelijkheden gehad, dan is het gebruikelijk dat je niet van de ene op de andere dag weer volledig begint. Je bouwt je belastbaarheid dus langzaam weer op. Soms zelfs met andere werkzaamheden dan dat je voorheen deed. Dit heet “re-integratie 1e spoor”. Het is de bedoeling dat je binnen een aantal weken weer volledig je eigen werk doet, of ander werk bij je eigen werkgever. Indien nodig kun je hierbij ondersteuning krijgen van een loopbaancoach, jobcoach of re-integratie deskundige. En omdat je werkgever deels verantwoordelijk is voor een goede re-integratie, worden de kosten vaak door de werkgever vergoed.

2e spoor

Indien je langer dan 1 jaar geen benutbare mogelijkheden hebt, wordt er een arbeidsdeskundige gevraagd om een evaluatie. Indien die constateert dat het niet mogelijk is om binnen bepaalde tijd weer terug te keren in je oude functie (of een andere functie bij je werkgever) wordt er een 2e spoor re-integratie traject geadviseerd. In een 2e spoor ga je met een re-integratiedeskundige kijken naar duurzaam passende functies buiten het eigen bedrijf. Dit wordt het 2e spoor genoemd, omdat dit niet betekent dat de huidige werkgever kan stoppen met het 1e spoor. Indien er een functie vrij komt waar jij geschikt voor bent, heeft de werkgever alsnog de plicht om jou die functie te geven.

Als je 2 jaar ziek bent, heeft een werkgever de mogelijkheid om je te ontslaan. Maar de werkgever is nog niet klaar met zijn verplichtingen voor de re-integratie. Het ligt eraan hoe de werkgever dit risico verzekerd heeft of hij een premie verhoging van het UWV krijgt, of dat de verzekeringsmaatschappij de verplichting overneemt. Als een verzekeringsmaatschappij jou helpt bij re-integratie wordt dit 3e spoor genoemd.

Dan is er nog een vorm van re-integratie en die is beschikbaar als je een ziektewet of WIA uitkering hebt. Je valt dan onder de verantwoordelijkheid van het UWV en het UWV kan 2 soorten trajecten inzetten voor de re-integratie. Een werkfit traject met als doel om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkorten. Of een naar werk traject met als doel een contract.

Re-integreren is hard werken. Je moet het voornamelijk zelf doen… maar je hoeft het niet alleen te doen. De steun van een re-integratiedeskundige is heel waardevol.

Heb jij een loopbaanvraag?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sociaal