De Quotumwet… wat is dat eigenlijk?

participatie en doelgroepenregister in de quotumwet

Als je denkt aan een loopbaan ABC, of welk ABC dan ook, dan is de letter Q meestal een uitdaging. Het eerste woord dat dan onder mijn aandacht komt is de quotumwet. Maar wat is dat dan eigenlijk?

 

Sinds 2013 wordt er al over gesproken. Het is een regeling die probeert vast te leggen dat mensen met een arbeidsbeperking ook kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Het hangt samen met een aantal andere begrippen zoals “participatiewet”, “banenafspraak” en “doelgroepenregister”. Er is vastgelegd dat bedrijven met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage van hun werknemers uit het doelgroepenregister in dienst moeten nemen. Als bedrijven zich hier niet aan houden, kunnen ze een boete krijgen. De zogenaamde quotumheffing. Wat dat percentage precies is, is anno 2018 nog steeds niet helemaal helder en bedrijven worden dus ook niet aan de boete gehouden. Sterker nog… de quotumwet is nog steeds geen officiële wet en de vraag is of die er ooit gaat komen.

Veel bedrijven hebben namelijk wel gehoor gegeven aan de oproep om banen te creëren voor mensen met een afstand tot te arbeidsmarkt. Dat maakt ook dat er geen haast gemaakt wordt met de quotumwet.

De participatiewet (uit 2013) bestaat al wel en voegt drie meer bekende wetten samen: de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB). Dit zijn dan ook precies de mensen die nu in het eerder genoemde doelgroepenregister vallen. Het doelgroepenregister bijgehouden door het UWV.

quotumwet in loopbaan ABC

Wat is het nut van een doelgroepenregister?

Door het bijhouden van het register is meetbaar te maken hoeveel mensen uit deze groep daadwerkelijk een baan krijgen. Daarnaast zijn er voor werkgevers een aantal regelingen en subsidies vanuit overheid, gemeente en het UWV. Zo wordt het op een andere manier interessant gemaakt voor bedrijven om mensen aan te nemen. De regelingen zijn terug te vinden op de site van de overheid.

Het enige jammere van deze regelingen vind ik is dat er één doelgroep niet in wordt meegenomen. Als je namelijk een WIA uitkering hebt, val je niet in het doelgroepenregister maar heb je vaak wel een arbeidsbeperking. Dat maakt soms dat mensen die moeten re-integreren vanuit deze uitkering achter het net vissen omdat ze niet meetellen voor de quotumwet. Hopelijk wordt dit in de toekomst nog eens recht getrokken.

 

 

 

Heb jij een loopbaanvraag?

One comment on “De Quotumwet… wat is dat eigenlijk?

Ik wilde alleen maar zeggen, bedankt voor deze blog!

Reply

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sociaal