Ben ik nog genoeg gemotiveerd voor mijn baan?

Wat is “motivatie” eigenlijk? Volgens Wikipediais motivatie datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft. Het heeft invloed op de initiatie, richting, intensiteit en volharding van het menselijk gedrag. Motivatie ontstaat uit een samenspel tussen de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen van een individu (en de omgeving van dat individu.) 
Oftewel: Motivatie is een ingrediënt dat mede jouw gedrag bepaald. In de definitie staan 2 woorden tussen haakjes die erg belangrijk zijn als het om motivatie gaat.

Het woord aangeboren wordt vertaald naar “intrinsiek” en het woord aangeleerd naar “extrinsiek”.

Intrinsiek: de motivatie zit in jezelf en wordt niet door externe factoren opgelegd. Jij wil een bepaald doel halen en bent daarom bereid om je gedrag daaraan aan te passen. zelf regie nemen over je leven
Een mooi voorbeeld zijn mensen die van kleins af aan al precies weten wat ze willen worden als ze later groot zijn. En daar dan ook alles voor doen om dat doel te behalen. Of iemand die top sporter wil worden en bereid is om daar 5 dagen in de week hard voor te trainen. Intrinsieke motivatie zit dus gekoppeld aan het woord “willen”

Extrinsiek: de motivatie komt voor uit externe factoren zoals een beloning of een straf.
We doen in de auto allemaal onze gordel om. Dat is natuurlijk voor je eigen veiligheid, maar de meesten doen het toch om een verkeersboete te voorkomen. Of een kind dat een muziek instrument leert te bespelen omdat de ouders dat graag willen. Extrinsieke motivatie zit dus gekoppeld aan het woord “moeten”.

In deze voorbeelden wordt meteen duidelijk dat de grens tussen intrinsiek en extrinsiek best dun is. Misschien is het vooruitzicht van een olympische medaille namelijk wel de motivatie om zo hard te trainen… toch een beloning dus. Of moet een kind piano leren spelen van de ouders, maar vindt het zelf zo leuk dat het oefenen geen straf is. Welke vorm zou nu het meest effectvol zijn? Dat wordt duidelijk als je de woorden willen en moeten tegenover elkaar zet. Als je zelf iets wil dan is dat vaak effectiever dan als je iets moet.

Wat is het verschil tussen motivatie en drijfveren?

Dat is ook zo’n vraag waar de grens heel vaag is en de begrippen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Daarom beantwoord ik de vraag dus ook maar hoe ik het zelf zie.
Drijfveren komen vanuit je persoonlijkheid en hebben te maken met dat waar jij behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld zekerheid, succes, aanzien, of hulp geven. Motivatie is gericht op een specifiek doel dat je wilt behalen en wat je daarvoor zou willen doen. Bijvoorbeeld: Als jouw drijfveer “zekerheid” is, zul je minder snel de behoefte hebben om van baan te verwisselen. Maar als je dan toch van baan veranderd, zal je waarschijnlijk gemotiveerder reageren op een nieuwe baan met een vast contract dan op een baan op uitzendbasis.

Ben ik nog genoeg gemotiveerd voor mijn baan?

De enige die deze vraag kan beantwoorden ben jij zelf. Met de kennis uit dit artikel kun je jezelf een aantal andere vragen stellen die helpen om het antwoord te vinden. Wat zijn de drijfveren die ervoor zorgen dat ik in deze baan blijf. Welke behoeften worden met deze baan vervuld en wat levert deze baan mij dus op. Welk gedrag ben ik bereid aan te passen om de situatie te veranderen. En wat levert dat mij dan op?
Als het antwoord uiteindelijk is dat je niet bereid bent om je baan op te geven, kun je altijd kijken of je met behulp van jobcrafting de motivatie voor je werk weer terug kunt brengen. En als het antwoord is dat je een andere baan wil, maar je weet niet hoe daarmee te beginnen kunnen de andere artikelen van loopbaan ABC misschien helpen. Of neem contact op met cccworks voor een loopbaantraject.

 

 

 

 

Heb jij een loopbaanvraag?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sociaal