Kwaliteiten

welke kwaliteiten heb jij?

Hoe zit het nu ook alweer? Valt “luisteren” nu onder kwaliteiten, vaardigheden of talenten? Wat is nu eigenlijk het verschil? In de praktijk worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt. Maar laten we ze eens op een rijtje zetten.

Kwaliteiten:
Hieronder worden persoonlijke eigenschappen verstaan zoals eerlijk, bescheiden, nuchter etc.

Je kunt de deze in 4 groepen onderscheiden:
Kernkwaliteiten: Deze kwaliteiten zijn voor iedereen zichtbaar en je weet deze kwaliteiten bewust in te zetten.
Half zichtbare kwaliteiten: Deze zet je selectief in. Bijvoorbeeld wel thuis, maar niet op je werk. De kwaliteiten zijn dus wel aanwezig, maar je laat ze niet altijd zien.
Onbewuste kwaliteiten: Deze zet je wel in, maar je hebt dat zelf niet in de gaten. Je omgeving herkent deze kwaliteiten wel. Voor jou is het vaak “gewoon”.
Onzichtbare kwaliteiten: Deze heb je wel, maar je hebt nooit geleerd om ze te gebruiken. Als je die dus bewust leert in te zetten zul je jezelf flink ontwikkelen.

Talenten:
Een aangeboren vermogen dat een doorgaans jong persoon in staat stelt een vaardigheid zodanig te ontwikkelen dat hij of zij zeer goed wordt in iets; een gave.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wonderkinderen of sporters. Je moet nog steeds wel aandacht geven aan je talent als je het ook wil ontwikkelen.

Vaardigheden:
Het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren of een probleem op te lossen. Dit verkrijg je meestal door veel te oefenen.

Een voorbeeld is piano spelen, koken of tuinieren. Het is ook te begrijpen dat als je ergens een talent voor hebt, het makkelijker is om daarin vaardig te worden. Maar ook iemand zonder talent kan leren piano spelen. Het zal alleen wat meer energie kosten.

In het kader van je loopbaan kun je je voorstellen dat als je heel veel vaardigheden moet aanleren en er geen talent voor hebt, dat je dan de kans loopt op niet goed functioneren of misschien zelfs burn out. Daarom wordt in een loopbaantraject vaak veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van jouw kwaliteiten, talenten en vaardigheden. Als jij die kwijt kunt in je baan, zul je beter gaan presteren en meer plezier beleven in je werk. Om als werkgever aan te geven wat jij graag in een medewerker ziet worden competenties gebruikt. Hierin zitten jouw kwaliteiten en vaardigheden verwerkt.

 

 

Heb jij een loopbaanvraag?

One comment on “Kwaliteiten

[…] Hierin staat, naast een opsomming van taken en verantwoordelijkheden, ook vermeld welke kwaliteiten en competenties er van jou worden verwacht.In het functieprofiel wordt de ideale kandidaat voor een […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sociaal