Functioneringsgesprek: Hoe bereid je je voor.

Wist je eigenlijk dat een functioneringsgesprek niet hetzelfde is als een beoordelingsgesprek? In de praktijk worden die twee nog wel eens door elkaar gehaald. Maar wat het verschil ook is, je kunt jezelf goed voorbereiden op zo’n gesprek en er dus voor jou het best mogelijke uithalen.

In het algemeen zijn er verschillende soorten gesprekken die je met je manager kunt hebben.

 • Voortgangsgesprekken: Dit zijn evaluatiegesprekken volgend op eerder gemaakte afspraken. De frequentie is meestal niet officieel vastgelegd en gaat naar afspraak tussen jou en je leidinggevende.
 • Functioneringsgesprekken : Gesprek dat minimaal 1x per jaar plaatsvindt. Dit is een twee richtingsgesprek waarin het onder andere jouw functioneren wordt besproken en ook waar eventueel aan gewerkt moet gaan worden. Het gesprek gaat over het heden en de toekomst. Er is geen koppeling aan het salaris. Als jij het niet eens bent met wat de leidinggevende zegt, kan hier over gediscussieerd worden. Het punt wordt op zo’n manier (schriftelijk) vastgelegd dat beide partijen zich hierin kunnen vinden. Er wordt ook vastgelegd wat er aan gedaan kan worden om het punt te verbeteren. Jouw inbreng in het gesprek is net zo belangrijk als dat van de leidinggevende. Beide partijen tekenen voor akkoord.
 • Beoordelingsgesprekken: Gesprek dat 1x per jaar plaatsvindt. Dit is een éénrichtingsgesprek, een beoordeling door de leidinggevende. Het gaat, in tegenstelling tot het functioneringsgesprek, over het verleden. En dan niet alleen over je functioneren, maar ook over de behaalde resultaten en doelstellingen. Er is vaak een directe koppeling aan het salaris. De dingen die besproken worden zouden geen verrassing voor je mogen zijn. Als iets niet goed gaat, had de leidinggevende uiteraard tussendoor de mogelijkheid moeten geven om hier aan te werken. Jij tekent de beoordeling voor gezien en indien je het niet eens bent met de beoordeling kan je hierin, volgens de regels van de organisatie, in beroep gaan.
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan: Dit gesprek wordt in het algemeen ook 1x per jaar gehouden. Het gaat over jouw ontwikkeling in het algemeen en hoeft niet alleen betrekking te hebben over je huidige functie.  Het wordt ook wel als onderwerp in het functioneringsgesprek gebruikt.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel andere soorten gesprekken die je met je leidinggevende kan hebben. Denk aan sociale gesprekken, coachingsgesprekken of ziekteverzuim gesprekken

Maar in dit hoofdstuk gaan we wat dieper in op het functioneringsgesprek.

 

Het functioneringsgesprek is een gesprek over het heden en de toekomst. En daar heb je zelf invloed op. Het is dus belangrijk dat je hier goed op bent voorbereid.

 • Ga uit van een kloppend functieprofiel van jouw functie. Voer jij alle taken uit die daarin worden beschreven? Waarom wel, waarom niet? Doe je meer, doe je minder? Hoe vind je zelf dat je presteert? Welke bewijzen heb je ervoor? Kan je aantonen welke resultaten je hebt gehaald of waar je precies mee bezig bent?
 • Maak agenda punten van je voorbereiding en geef dat op tijd door aan je leidinggevende zodat die zich ook kan voorbereiden op jouw punten.
 • Vraag ook welke onderwerpen jouw leidinggevende op de agenda wil zetten.
 • Neem het functioneringsgespreksverslag van het vorige jaar erbij. Welke afspraken waren daar gemaakt? Hoe zijn die afspraken nagekomen?
 • Welke doelstellingen zijn er afgesproken en wat is de status?
 • Welke punten zou je nog willen verbeteren?
 • Hoe zou je dat willen doen?
 • Wat zijn je ambities en persoonlijke doelstellingen?
 • Wat zijn je wensen m.b.t. opleidingen en loopbaan?
 • Zorg dat de afspraken die je maakt tijdens het gesprek “smart” zijn.
 • Vraag om een verslag van het gesprek en check of de afspraken goed zijn verwoord. Bedenk dat er vaak een copy van het verslag in je personeelsdossier komt en dat het verslag vaak weer een beginpunt vormt van je functioneringsgesprek van het volgende jaar en je beoordelingsgesprek.

 

Heb jij een loopbaanvraag?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Sociaal