LoopbaanABC

Categorie: E

Op deze pagina vind je artikelen en thema’s die starten met een E. Kun je jouw vraag of thema niet terugvinden? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikelen en thema’s die op dit moment te vinden zijn in deze categorie:

 

In het huidige onderwijs wordt veel gewerkt met competentie gericht leren. Er wordt gemeten wat je kunt in plaats van wat je weet. Tja… maar wat nu met al die mensen die niet op deze manier onderwijs hebben gehad? Als deze mensen willen doorleren, of van loopbaan veranderen, dan lopen ze vast omdat ze niet aan kunnen tonen over de juiste competenties, of diploma’s te beschikken. En dat terwijl ze tijdens hun arbeidsverleden natuurlijk ook continu aan hun competenties hebben gewerkt.

Gelukkig is daar een antwoord op. Het is tegenwoordig mogelijk om een EVC-certificaat te krijgen, waarbij EVC staat voor “Eerder Verworven Competenties”.

Er komt wel heel wat bij kijken voordat je zo’n certificaat in handen hebt. Dit noemt met de EVC-procedure. De redenen waarom je een EVC traject gaat doen kan verschillen. Het kan zijn om je betere kansen te geven op de arbeidsmarkt, maar ook om te bekijken in welke richting je je het beste verder kunt ontwikkelen.
De eerste stap is op zoek gaan naar een EVC-aanbieder. Dit zijn voornamelijk onderwijsinstellingen, kenniscentra of organisaties die zijn gespecialiseerd in de procedure.

Aan deze procedure zijn uiteraard kosten verbonden. Als jouw organisatie die niet wil betalen, kan je er ook  voor kiezen om dit zelf te bekostigen. Vergeet dan niet om die kosten weer terug te vragen via de belastingdienst.

Een procedure bestaat uit de volgende stappen en duurt gemiddeld 6 tot 8 weken:

  • Quickscan
  • Individuele afspraken: start ontwikkelplan.
  • Herkennen van competenties: portfolio.
  • Waarderen van competenties: assessment.
  • Beschrijven van de resultaten: EVC-rapportage = Ervaringscertificaat.
  • Eventueel een vervolg op de EVC-procedure: uitwerking ontwikkelplan.

Het uiteindelijke certificaat kan een erkenning zijn, één of meerdere deelcertificaten van een opleiding, of zelfs een volledig diploma.
Hiermee kan dan voor (vervolg) opleidingen vrijstelling gevraagd worden. Let op: niet elke vervolgopleiding is verplicht het certificaat over te nemen. Dit is namelijk nog niet landelijk geregeld. Grote opleidingsinstituten zullen dit in de regel wel hanteren, omdat zij meestal ook een EVC aanbieder zijn. Toch kan het zijn dat je bepaalde modules van een opleiding alsnog zal moeten doorlopen omdat zij van belang zijn bij de opbouw van de opleiding.

Sociaal