Categorie: C

Loopbaanvragen met een C

Overal kom je het tegenwoordig tegen: competentie management, competentiegericht leren (onderwijs), competenties die gevraagd worden in vacatures, enz. Maar wat is nu eigenlijk een competentie? De meeste mensen weten “ongeveer” wel wat het is, maar als je op zoek bent naar een definitie kom je nog wel wat verschillen tegen. Daarom in een notendop…..Wat is een competentie?

Ieder mens beschikt over aangeboren talenten
Ieder mens doet tijdens zijn leven kennis op en leert vaardigheden aan…
Ieder mens bepaalt zijn eigen houding en gedrag

Als je deze 3 factoren bij elkaar optelt, heb je het over een competentie . Iedereen beschikt automatisch over alle competenties. Alleen is bij de ene competentie meer ontwikkeld dan de ander. Iedereen kan altijd blijven werken aan de ontwikkeling van zijn/haar competenties. Van professor tot lopende band medewerker. Het ontwikkelen van competenties is een middel voor het verbeteren van je carrière. Maar het is niet automatisch genoeg. “Drijfveren” en “omgevingsfactoren” zijn hierbij ook van belang.

Een competentie wordt meestal benoemd als een vaardigheid. Zoals bv. Klantgerichtheid, doorzettingsvermogen, probleemanalyse etc. Maar een competentie is meer dan alleen een vaardigheid. Daarom worden de vaardigheden vaak vertaald naar gedragsvoorbeelden. Je kunt je voorstellen dat bij “schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid” een ander gedrag wordt verwacht van een professor, dan van een winkelier.

Competenties worden graag gebruikt om het functioneren van medewerkers te beoordelen. Daarvoor is het belangrijk dat een organisatie de competenties genoeg heeft uitgewerkt in gedragsvoorbeelden. Vaak wordt er gewerkt met een aantal “corporate- of organisatie competenties”. Deze gelden voor alle werknemers binnen een bedrijf omdat ze iets zeggen over de visie van het bedrijf. Belangrijk is dat er voor verschillende functie niveaus  verschillende gedragsvoorbeelden zijn vastgesteld. Ook hier weer: Als accountant verwacht je ander gedrag bij “klantgerichtheid”, dan als baliemedewerker.

Daarnaast worden er meestal een aantal “functiespecifieke competenties” benoemd. Competenties die speciaal bij een functie horen. Hoe specifieker het gedrag beschreven wordt, hoe makkelijker het is om de competentie te ontwikkelen. Als er heel veel competenties worden gebruikt maar geen  gedragsvoorbeelden zijn beschreven, wordt het veel moeilijker om aan het gewenste resultaat van de organisatie te voldoen. Herken je dit bij jouw organisatie? Ga dan in gesprek met je leidinggevende of de personeelsafdeling en kijk of jullie samen tot een betere beschrijving kunnen komen. Uiteindelijk is het wel belangrijk om duidelijk te weten wat er van je verwacht wordt in een organisatie.

Er zijn geen standaard competenties en er zijn ook geen standaard definities van competenties. Er zijn meerdere partijen die geprobeerd hebben een competentie overzicht te maken. Daardoor kan je benamingsverschillen tegenkomen, verschillende aantallen en verschillende definities. De beschrijving van een competentie bestaat vaak uit een algemene definitie; het gedrag dat bij die definitie hoort en vaak ook de ontwikkeltips. Bedenk wel dat de competenties binnen een organisatie dus nog kunnen worden aangepast naar het niveau van de functie.

Maar hoe weet je nu welke competenties bij jou horen?
Daarvoor gebruik ik een simpele methode. Ervan uitgaande dat je alle competenties hebt, verdeel ik ze in 4 cathegorieën.
– Competenties die ik leuk vind en goed kan
– Competenties die ik leuk vind en nog niet zo goed kan
– Competenties die ik niet leuk vind, maar wel goed kan
– Competenties die ik niet leuk vind en ook niet goed kan

Wat denk je dat beter werkt? Een functie waarin je competenties gebruikt die je leuk vindt, maar nog niet zo goed kan? Of een functie waarin je competenties gebruikt die je niet leuk vindt, maar wel goed kan?

Hieronder een voorbeeld van hoe een competentie beschreven kan zijn. Je kunt de ontwikkeltips zelf vanuit je eigen functie invullen.

Competentievoorbeeld initiatief:

Defenitie Signaleren van nieuwe situaties, problemen of kansen. In een vroeg stadium de juiste handelingen uitvoeren om problemen of belemmeringen zo snel mogelijk op te lossen.
Gedrag – Ziet het werk dat gedaan moet worden en handelt daarnaar.

– Wacht bij problemen niet af.

– Draagt uit eigen beweging nieuwe voorstellen of onderwerpen aan.

Ontwikkeltips Bedenk voor jezelf in welke opzichten je initiatief zou kunnen nemen in jouw werk (of in je sollicitaties) en stel jezelf als doel om minimaal 1x per week een nieuw initiatief te nemen. (noteer je initiatieven, zodat je ze later kunt evalueren.)

 

Sociaal